ŽERIAVPLUS
   
0918 139 659       0918 488 482

Dokument bez názvu


FAKTURAČNÉ ÚDAJE KONTAKTNÉ ÚDAJE
 
Kasanický Zlatuš H&K Rýchly kontakt
Gaštanová 511/30918 139 659
031 01 Liptovský Mikuláš0918 488 482
IČO: 34289101 Email: zeriavplus@gmail.com
DIČ: 1020481363
IČ DPH: SK1020481363
 
Bankové spojenie:
 
Názov banky: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0332779305/0900
IBAN: SK73 0900 0000 0003 3277 9305
SWIFT: GIBASKBX
 
Fyzická osoba je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Firm, vložka č. 10659/L